Uitbreiding peutergroep per 1 maart 2016

Kinderopvang Windekind gaat vanaf 1 maart 2016 uitbreiden met een horizontale groep voor peuters van 2 tot 4 jaar op woensdag- en vrijdagmorgen. 

  • Openingsdagen peutergroep: woensdag en vrijdag
  • Openingstijden peutergroep: 7.30 -12.00 uur 
  • 40 Weken per jaar geopend (tijdens schoolvakanties gesloten)

Kinderopvang Windekind is helemaal groen! Met de natuur, de seizoenen, de jaarfeesten en de elementen als onuitputtelijke inspiratiebron, staat bij ons alles in het teken van groen ervaren, beleven en leren! 

Waarom kiezen voor de peutergroep bij Windekind?

  • Kinderen ontwikkelen zich optimaal in een groene omgeving die ruimte biedt.
  • Onze kleinschaligheid garandeert  persoonlijke aandacht voor ouders en kinderen.
  • Onze groene pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen tot ontdekken en ervaren en daardoor tot leren.
  • Wij werken kindvolgend; kinderen krijgen de ruimte te ontdekken, te voelen, te proeven en te ervaren op hun eigen niveau.
  • De pedagogisch medewerkers delen in de verwondering van de kinderen en stimuleren hen tot het doen van nieuwe ontdekkingen. Ze zien kansen om nieuwe activiteiten aan te bieden of op een later moment binnen een verwerking te gebruiken.  
  • De sociaal- emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling en de taal - en rekenontwikkeling worden belevingsgericht gestimuleerd. 

Verenigde Agrarische Kinderopvang