Kwaliteit

Kinderopvang Windekind werkt volgens de formule van Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK).Door te werken volgens deze formule voldoen we niet alleen aan de wettelijke eisen, maar ook aan de eisen die HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) stelt.

Vaste procedures

Het voordeel van werken volgens deze formule is dat we gebruik kunnen maken van alle formulieren, procedures en protocollen die op pedagogisch en bedrijfsmatig gebied nodig zijn in de kleinschalige agrarische kinderopvang. Daarnaast bevat de formule een systematiek van verbetermanagement. Het jaarplan maakt hier onderdeel van uit.

Jaarplan

Jaarlijks stelt Kinderopvang Windekind een jaarplan op. Dit jaarplan is onderdeel van de structurele kwaliteitsverbetering volgens het kwaliteitsmanagementsysteem. In dit plan inventariseren en analyseren we de doelstellingen en acties van het voorgaande jaar en stellen we nieuwe doelen vast voor het komende jaar.

Inventarisatie

Een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) volgens de normen van de GGD maakt onderdeel uit van het geheel. We signaleren verbeterpunten die we vervolgens registreren en bespreken. Ook audits worden volgens een vastgesteld schema uitgevoerd. Zo werken we structureel aan preventieve en corrigerende maatregelen. Klik hier voor het inspectierapport 2015 van de GGD.

Verenigde Agrarische Kinderopvang