Waarom Windekind?

 • Kleinschalig en persoonlijk
  Dus altijd aandacht voor uw kind
 • Natuurlijke en landelijke omgeving
  Ervaren, ontdekken en leren in de groene omgeving 
 • Kracht van samenwerking
  Doorgaande, groene ontwikkelingslijn

lees meer over windekind

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is gebaseerd op vier pedagogische pijlers: 

 • Emotionele veiligheid: Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen eten en drinken, slapen, spelen en lekker kunnen “zijn wie ze zijn”. Een team van deskundige pedagogische medewerkers biedt de kinderen een optimale begeleiding. Hierdoor ervaart het kind de opvang als een veilige omgeving en kan het tot zijn recht komen. We geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. De veelzijdige binnen- en buitenruimtes en de groene omgeving staan hiervoor dagelijks tot hun beschikking.
 • Persoonlijke ontwikkeling: We gaan ervan uit dat ieder mens uniek is. De opvang bij Windekind en op Windkracht 4-12 is erop gericht persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen, passend bij de aard en de mogelijkheden van het kind. Voor kinderen is spel en beleving een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling van vaardigheden en het opdoen van kennis. Wij bieden de kinderen dan ook uitdagende binnen- en buitenruimtes waarin ze kunnen spelen, leren en (be)leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Sociale ontwikkeling: Op de opvang komen kinderen als vanzelfsprekend met andere kinderen en volwassenen in contact. Kinderen worden gezamenlijk, in groepsverband, opgevangen en brengen hun dag door met de professionele pedagogisch medewerkers. Op deze manier leren zij spelenderwijs met anderen omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. In contact met anderen ontwikkelt het kind zijn eigen sociale vaardigheden.
 • Aanleren van normen en waarden: Voor het eigen maken van normen en waarden is het van belang dat kinderen kunnen leren van “dat wat hen wordt voorgeleefd”. Met respect omgaan met elkaar, met de levende natuur en materialen, staan daarbij voorop. Hieraan ligt ten grondslag het kindbeeld waarbij men ervan uitgaat dat het kind al een mens is en niet nog moet worden. Dat het kind competent is en dat wij het met vertrouwen tegemoet dienen te treden. Ook in de omgang tussen de medewerkers onderling en in de totale bedrijfsvoering hanteren we dezelfde uitgangspunten. Zo lopen bedrijfsvoering en pedagogiek hand in hand.

Onze  inspiratie hiervoor hebben wij gehaald uit de theorieën van verschillende vooruitstrevende  pedagogen en filosofen. Pedagogen en filosofen die  een  inbreng hebben  gehad in onze pijlers zijn  Janus Korczak,  Thomas  Gordon,  Aletha  Solter, Emmi Pikler, Friedrich Fröbel, Helen Tovey en Martinus Langeveld.

Natuurlijk spelen, ontdekken en beleven

Kinderopvang Windekind biedt op de boerderij in een landelijke, natuurlijke omgeving kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige groene kinderopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.  Lees meer

Je bent welkom
van 0 tot 4 jaar

Wij zijn geopend
van 7.30 tot 18.30