Waarom Windekind?

  • Kleinschalig en persoonlijk
    Dus altijd aandacht voor uw kind
  • Natuurlijke en landelijke omgeving
    Ervaren, ontdekken en leren in de groene omgeving 
  • Kracht van samenwerking
    Doorgaande, groene ontwikkelingslijn

lees meer over windekind

Wij voldoen aan alle eisen die door de GGD,  de gemeente Borsele en de brandweer aan ons gesteld worden. Wij zorgen ervoor dat de activiteiten op de akkers rondom de boerderij door de kinderen te volgen zijn, vanuit de ramen van de kinderopvang of achter een veilig hekwerk. We gaan met minimaal 2 pedagogisch medewerkers met de kinderen wandelen of spelen in de omgeving van de kinderopvang. 

Bij Kinderopvang Windekind/ BSO Windkracht 4-12 wordt gehandeld volgens de  huishoudelijk reglementen veiligheid, brandveiligheid en gezondheid . Dit zijn vaste reglementen volgens welke medewerkers handelen. 

Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie gemaakt op het gebied van (brand)veiligheid en gezondheid, volgens de regelgeving Wet Kinderopvang. Naar aanleiding hiervan wordt een rapport opgesteld en een actieplan gemaakt. Het actieplan wordt besproken met het personeel en de oudercommissie.

Er is een bedrijfsnoodplan opgesteld met daarin de procedure bij ontruiming. Minimaal één keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden onder leiding van een professioneel BHV-bedrijf.  Eventuele verbeterpunten worden opgenomen in een herziene versie van het bedrijfsnoodplan. 

De GGD komt steekproefsgewijs in het jaar op bezoek om de organisatie te inspecteren. Hiervan wordt een rapport gemaakt, waarna eventuele verbeterpunten worden ingevoerd in de organisatie.

Alle verslagen betreffende veiligheid, gezondheid en brandveiligheid en het inspectierapport van de GGD zijn inzichtelijk en worden besproken met de oudercommissie. 

We attenderen u erop dat de kinderen buiten spelen. Controleer daarom extra op teken. Door aanwezigheid van pollen kan uw kind een allergische reactie laten zien. Raadpleeg een huisarts indien nodig.

Inspectierapport Kinderdagverblijf

Inspectierapport buitenschoolse opvang 2023

Inspectierapport Buitenschoolse opvang 2022  

Natuurlijk spelen, ontdekken en beleven

Kinderopvang Windekind biedt op de boerderij in een landelijke, natuurlijke omgeving kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige groene kinderopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.  Lees meer

Je bent welkom
van 0 tot 4 jaar

Wij zijn geopend
van 7.30 tot 18.30