Waarom Windekind?

  • Kleinschalig en persoonlijk
    Dus altijd aandacht voor uw kind
  • Natuurlijke en landelijke omgeving
    Ervaren, ontdekken en leren in de groene omgeving 
  • Kracht van samenwerking
    Doorgaande, groene ontwikkelingslijn

lees meer over windekind

Kinderopvang Windekind werkt volgens de VAK formule. De VAK-formule is gericht op het bieden van verantwoorde en professionele kinderopvang op de boerderij, een natuurlijke omgeving. Uw kind is op onze kinderopvang in goede handen. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent of een klacht heeft.

Als u ontevreden bent vragen wij u ons dit direct persoonlijk te laten weten. U kunt dit doen door één van onze pedagogisch medewerkers aan te spreken en aan te geven waarover u ontevreden bent. Wij kunnen en zullen dan met u proberen deze ontevredenheid op te lossen.
Gaat dit om onderwerpen die u op de groep niet wilt bespreken kan er altijd een gesprek met de eigenaar aangevraagd worden. Ook kunt u contact opnemen met een van de oudercommissieleden of een onafhankelijke functionaris (coördinator VAK).

Contact met de VAK 

Mocht het gebeuren dat wij met elkaar de ontevredenheid niet op kunnen lossen, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Voordat een klacht ingediend wordt bij de geschillencommissie kan de klager (ouder of OC) te rade gaan bij het Klachtloket voor informatie, bemiddeling en advies.

Contact met de geschillencommissie

Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van onze kinderopvang of één van de medewerkers tegenover uw kind.

Behandeling van uw klacht

Wanneer wij een klacht ontvangen, dan zullen we binnen 2 weken na het ontvangen van de klacht een afspraak maken om de klacht te bespreken. U kunt dan een mondelinge toelichting geven op uw klacht en eventuele oplossingen voor onze kinderopvang aandragen. Wij zullen een kort verslag maken en conform onze kwaliteitsprocedure het formulier ‘verbetering kinderopvang’ invullen. Met dit formulier leggen wij tevens vast welke verbeteringen worden gerealiseerd en wanneer.

Binnen 4 weken na de bespreking van uw klacht, ontvangt u van ons een terugkoppeling over wat wij met uw klacht gedaan hebben en hoe wij hebben getracht uw klacht c.q. ontevredenheid op te lossen.

Jaarlijks wordt er een verslag opgesteld over de werking van de klachtenregeling en de klachten die wij hebben ontvangen. Daarnaast ontvangen wij een jaarverslag van de geschillencommissie, de uitslag van dit verslag wordt opgenomen in ons eigen jaarverslag.

Binnen de VAK-formule wordt een klacht gezien als een mogelijkheid om de kwaliteit van onze kinderopvang te verbeteren.

Natuurlijk spelen, ontdekken en beleven

Kinderopvang Windekind biedt op de boerderij in een landelijke, natuurlijke omgeving kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige groene kinderopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.  Lees meer

Je bent welkom
van 0 tot 4 jaar

Wij zijn geopend
van 7.30 tot 18.30