Waarom Windekind?

  • Kleinschalig en persoonlijk
    Dus altijd aandacht voor uw kind
  • Natuurlijke en landelijke omgeving
    Ervaren, ontdekken en leren in de groene omgeving 
  • Kracht van samenwerking
    Doorgaande, groene ontwikkelingslijn

lees meer over windekind

Doorgaande ontwikkelingslijn

Kinderopvang Windekind, buitenschoolse opvang Windkracht 4-12 en openbare basisschool De Meidoorn (Nisse) hebben in elkaar de juiste partner gevonden om kinderen de gelegenheid te geven het groene beleven en -leren van 0 tot en met 12 jaar in een ononderbroken ontwikkelingslijn te realiseren. Kinderopvang Windekind, Omnisschool De Meidoorn en BSO Windkracht 4-12 vormen vanaf augustus 2015 een groen integraal kindcentrum: Groen OmnisKindCentrum De Meidoorn. 

Van kinderopvang Windekind naar basisschool De Meidoorn

Openbare Basisschool De Meidoorn is een school die met haar unieke pedagogisch- didactische concept uitstekend aansluit bij de groene pedagogiek van Kinderopvang Windekind*.  Op Groen OKC de Meidoorn worden leerlingen geprikkeld in hun creativiteit, waarbij ontwikkeling van eigenheid, spontaniteit, originaliteit en eigen inbreng veel ruimte krijgen. Er wordt gewerkt aan de hand van de 4 natuurelementen. Leren als een avontuurlijke weg van ontdekken en toepassen, waardoor leerstof een levende, steeds veranderende wereld wordt. Belangrijke kenmerken binnen het onderwijs zijn dan ook: optimaal benutten van eigen competenties, coöperatief en betekenisvol leren, samen spelen, ontdekken en onderzoeken en met respect omgaan met jezelf, anderen en de wereld om je heen.

(*uiteraard vindt ook warme overdracht plaats naar andere basisscholen dan De Meidoorn)

Meidoorn-Windkracht

Van De Meidoorn naar BSO Windkracht 4-12 

Na schooltijd worden leerlingen van De Meidoorn opgehaald door medewerkers van Windkracht 4-12 om mee te doen met allerlei educatieve en ontspannende activiteiten van de groene en stoere BuitenSchoolse Opvang, die aangepast aan de leeftijd van de kinderen, zoveel mogelijk naar buiten gaat om de natuur van dichtbij mee te maken!

Natuurlijk spelen, ontdekken en beleven

Kinderopvang Windekind biedt op de boerderij in een landelijke, natuurlijke omgeving kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige groene kinderopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.  Lees meer

Je bent welkom
van 0 tot 4 jaar

Wij zijn geopend
van 7.30 tot 18.30