Waarom Windekind?

  • Kleinschalig en persoonlijk
    Dus altijd aandacht voor uw kind
  • Natuurlijke en landelijke omgeving
    Ervaren, ontdekken en leren in de groene omgeving 
  • Kracht van samenwerking
    Doorgaande, groene ontwikkelingslijn

lees meer over windekind

Toegevoegde waarde

Kinderopvang Windekind bevindt zich naast en Windkracht 4-12 bevindt zich in het gebouw waar Stichting De Akkerwinde dagbesteding  biedt aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De combinatie van kinderopvang Windekind en Windkracht 4-12 met de dagbesteding van Stichting De Akkerwinde is uniek en biedt veel toegevoegde waarde. Van de activiteiten die in de reguliere kinderopvang en BSO worden uitgevoerd door een groepshulp kan een groot aantal worden uitgevoerd door mensen met een licht verstandelijke  beperking.  Dit gebeurt uiteraard onder deskundige  begeleiding  en komt  de  kwaliteit van de kinderopvang en de BSO ten goede.  Pedagogisch  medewerkers  houden  hierdoor meer tijd over voor de baby’s, dreumesen, peuters en kinderen.  Anderzijds bieden we mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid een steentje bij te dragen aan een maatschappelijk doel.  Dit zorgt ervoor dat hun gevoel van  eigenwaarde  en  daarmee  ook  hun levensgeluk, toeneemt.  Op deze manier doen we een beroep op het ‘gezonde’ deel  van deze mensen en spreken we ze aan op hun mogelijkheden en ‘kunnen’. De kinderen van Windekind en Windkracht 4-12 maken bovendien kennis met verschillen tussen mensen waardoor ze hier later gemakkelijker mee kunnen omgaan. Wij zien de samenwerking met  de  Akkerwinde dan ook als een win-win situatie:  iedereen doet er zijn voordeel mee!

Competentieprofiel

Professionele begeleiders controleren op de kwaliteit van de werkzaamheden. De  begeleiders zijn dan ook voortdurend aanwezig bij het uitvoeren van werkzaamheden  door  deelnemers  van  De  Akkerwinde. Deelnemers van De Akkerwinde moeten, om bij Windekind of Windkracht 4-12 aan het werk te kunnen, in de eerste plaats voldoen aan de eisen  van  een  competentieprofiel. Na  een  stage  door  de  deelnemer  van  De Akkerwinde volgt een proeftijd  van  twee maanden om te bezien of de deelnemer goed functioneert in het werk bij de kinderopvang en/of BSO. Dit wordt door de begeleiders van De Akkerwinde  in overleg met de pedagogisch medewerkers van Windekind en/of Windkracht 4-12 beoordeeld.  Wanneer dit niet het geval  is,  wordt de  deelnemer in overleg met ouders/vertegenwoordigers overgeplaatst naar werk-leerboerderij De Akkerwinde of een andere, passende zorginstelling of doet de deelnemer verder geen activiteiten meer voor de Kinderopvang of BSO.

Natuurlijk spelen, ontdekken en beleven

Kinderopvang Windekind biedt op de boerderij in een landelijke, natuurlijke omgeving kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige groene kinderopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.  Lees meer

Je bent welkom
van 0 tot 4 jaar

Wij zijn geopend
van 7.30 tot 18.30